KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
 
Doğu Batı Yayınları olarak; müşterilerimiz, okurlarımız, takipçilerimiz, abonelerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir. Söz konusu kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Doğu Batı Yayınları tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
 
Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; müşterilerimize, okurlarımıza, takipçilerimize, abonelerimize, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Doğu Batı Yayınları tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir.
 
Doğu Batı Yayınları tarafından kişisel veriler, Doğu Batı Yayınları’nın takipçi, okur, müşteri ve abone profillerinin belirlenmesi, bu kişilere daha iyi ve verimli, doğru hedefe yönelik hizmet verme, pazarlama ve satış kapasitesini geliştirme, yayınevinin ürünlerinin tanıtımının yapılması ve ulaşılan kişi sayısını arttırma amacıyla işlenmektedir.
 
Doğu Batı Yayınları tarafından kişisel veriler, Doğu Batı Dergisine, Doğu Batı Yayınları’nın verileri işleme amacıyla aynı amaç kapsamında aktarılabilir.
 
Kişisel veriler, tarafınızca verilerin paylaşılmasından önce tarafınızdan alınan, verilen işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin açık onay kapsamında işlenmekte olup Doğu Batı Yayınları tarafından elde edilen verilerin tamamı gizli tutulmakta, ifşa edilmemektedir. Elde edilen kişisel veriler  ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Bu veriler ancak tarafınızca değiştirilebilir nitelikte olup hiçbir üçüncü kişinin verilere ulaşması ve değiştirmesi teknik anlamda mümkün değildir.
 
KKVK madde 11 uyarınca tarafınızca yapılacak yazılı talep doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiyse bu işlemlere ilişkin teknik ve hukuki bilginin tarafınıza iletilmesi, kişisel verilerinizin işlenme amacının öğrenilmesi ve verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi aktarılması, şayet aktarıldıysa kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilerinin bilgilerinin paylaşılması,  kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerdeki eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini veya verilerin silinmesini/yok edilmesini verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiden talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle doğacak zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsinizdir. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için veri sorumlusu Doğu Batı Yayınları’nın medya@dogubati.com elektronik posta adresine elektronik posta göndererek veya Doğu Batı Yayınları’nın Ankara ofisine yazılı başvuruda bulunarak taleplerinizi iletebilirsiniz