Künye

 

 

 


YAYIN KURULU

Halil İnalcık
Mehmet Ali Kılıçbay
Etyen Mahçupyan
Şerif Mardin
Süleyman Seyfi Öğün
Doğan Özlem
Ali Yaşar Sarıbay
 GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Taşkın Takış
 
İSTANBUL TEMSİLCİSİ

Bilal Akın

 
HALKLA İLİŞKİLER
Harun Ak
 
ANKARA TEMSİLCİSİ
Fatih Yavuz Bakır
 

DIŞ İLİŞKİLER

Hüseyin Aktaş

 
   

 

 

 


DANIŞMA KURULU

Cemal Bali Akal
Armağan Öztürk
Ufuk Coşkun
E. Fuat Keyman
Cem Deveci
Ahmet İnam
Hasan Bülent Kahraman
Kurtuluş Kayalı
Nuray Mert
İlber Ortaylı
C. Özge Özmen
Ömer Naci Soykan
İlhan Tekeli
Mirze Mehmet Zorbay